Bi-a thế giới đón “siêu bão”: Đi 1 cơ siêu phàm có ngay 30 tỷ đồng

65(Tin bi-a) Làng bi-a snooker thế giới đang chờ đợi một cú đột phá thế kỷ. Theo đó, chủ tịch Liên đoàn snooker thế giới đã đưa ra một lời thách đố cực …Source link : https://www.24h.com.vn/the-thao/bi-a-the-gioi-don-sieu-bao-di-1-co-sieu-pham-co-ngay-30-ty-dong-c101a1114131.html

Author :

Publish date : 2020-01-05 16:52:30

Copyright for syndicated content belongs to the linked Source.